Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

aalan

Український форум Latest Питання

 • 0
Михайло

Як ви оцінюєте вплив кіно на суспільство та культуру?

Як ви оцінюєте вплив кіно на суспільство та культуру?

2 жіночих відповідей

 1. Кі­но ак­тив­но нас­ад­жує цін­но­сті кра­ї­ни-ви­роб­ни­ка (пе­ре­дус­ім США) і мо­же зав­да­ти руй­нів­но­го впли­ву на всю куль­ту­ру то­го на­ро­ду, який «при­мі­ряє» на се­бе чу­жі цін­но­с­ті, цін­но­сті сус­піль­ства ма­со­во­го споживання.
  Дав­но вста­но­вле­но вплив філь­мів на по­ве­дін­ку лю­дей. Кі­но за­ли­шає у під­сві­до­мо­сті гля­да­ча осо­бли­ву інформа­цію, спираючись на яку, той поводиться від­по­від­но до сво­го улю­бле­но­го ге­роя. Най­біль­ше під­да­ються цьо­му ді­ти, але й до­ро­слі не поз­бав­ле­ні ін­стинк­ту нас­лі­ду­ван­ня …

 2. Поменьше б отаких помийок як Брігада
  Побільше нормальних, зі смислом фільмів! І те і те впливають на нас. Або не дивитися взагалі. Що , мабуть, неможливо ((

 3. Кіно дуже впливає на наше життя і те, як ми думаємо. Воно показує нам, якими бувають люди і місця, розповідає різні історії і змушує нас замислитися. Фільми можуть надихати нас, змінювати наші погляди і навіть вплинути на те, як ми одягаємося і розважаємося. Вони можуть бути навчальним джерелом, але також можуть впливати на те, що ми думаємо про політику і суспільство. Тож кіно відіграє дуже важливу роль у нашому житті та культурі.

1 чоловічих відповідей

 1. Кіно саме по собі є потужною рушійною силою, що формує масову свідомість і моральні установки мільйонів. Будь-який блокбастер – своєрідний культурний маніфест із власним ціннісним посилом, здатний як підняти хвилю поваги до расової меншості, так і спровокувати гостру критику через стереотипи.

  Кіноіндустрія – це зброя впливу на громадську думку. І в недобрих руках її можуть використовувати для пропаганди радикальних ідей на кшталт нацизму.

  Головне – ставитися до будь-якого кінопродукту критично. Аналізувати його посили і не вестися на пропаганду під соусом розваги. Адже кіно – занадто потужний культурний інструмент, щоб довіряти його будь-кому.

2 відповідей

 1. А що би було якби не було кіна?) просто цікаво.. дійсно кіно впливає на суспільство і людей, беремо з кіна багато інформації якої ми не знали

Залиште відповідь

Залиште відповідь

Відповідні питання

Форум Я також хотів би бачити сповіщення про останні оновлення.
Dismiss
Allow Notifications