Привіт,

Зареєструйтеся, щоб приєднатися до нашої спільноти!

З поверненням,

Please sign in to your account!

Please briefly explain why you feel this question should be reported.

Please briefly explain why you feel this answer should be reported.

Please briefly explain why you feel this user should be reported.

Український форум Latest Питання

  • 1
  • 1
smyrnovee
Просвітлений

Як використовувати ChatGPT в Гугл Таблицях (AppScript)

Крок 1. Налаштуйте обліковий запис OpenAI і отримайте ключ API
Крок 2. Створіть нову таблицю Google
Крок 3: Створіть сценарій

Код


// Custom function to call OpenAI API
function BuzGPT(prompt) {
var apiKey = 'ВАШ-API-КЛЮЧ'; // Замініть на ваш OpenAI API ключ
var url = 'https://api.openai.com/v1/chat/completions';

var payload = {
"model": "gpt-3.5-turbo-0125", // Use the Model 
"messages": [{"role": "user", "content": prompt}],
"temperature": 0.7
};

var options = {
"method": "post",
"contentType": "application/json",
"headers": {
"Authorization": "Bearer " + apiKey
},
"payload": JSON.stringify(payload)
};

try {
var response = UrlFetchApp.fetch(url, options);
var json = JSON.parse(response.getContentText());
return json.choices[0].message.content.trim();
} catch (error) {
return 'Error: ' + error.message;
}
}

// Wrapper function for custom formula
function GPT4o(prompt, cellValue) {
var combinedPrompt = prompt + " " + cellValue;
return BuzGPT(combinedPrompt);
}

Крок 5: Збережіть і запустіть сценарій
Крок 6. Використовуйте ChatGPT у своїй таблиці Google

=BuzGPT(D2)

gpt-3.5-turbo-0125  – найдешвша модель, і підходить для більшості завдань

Залиште відповідь

Залиште відповідь

1 чоловічих відповідей

1 відповідь